Eigen risico en aansprakelijkheid

 • Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico. Bliss by Pureness kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of opgelopen letsel van de cursist.
 • Je bent zelf verantwoordelijk voor schade en/of verlies van je eigendommen.
 • Je bent verplicht lichamelijke en/of psychische klachten aan Bliss by Pureness door te geven.
 • Bij twijfel of je in staat bent normale lichamelijke inspanningen te verrichten, neem dan eerst contact op met je huisarts en/of behandelend specialist voor advies.
 • Als je onder medische behandeling bent, overleg dan met je arts over het volgen van de yogales. Meld klachten aan de docente vóór de yogales.
 • Deelname aan een van de lessen betekent akkoord gaan met deze algemene voorwaarden.

Lidmaatschap en betaling

 • Je kunt vrijblijvend 1 proefles volgen en deze is gratis.
 • Als je een proefles wilt volgen, graag van te voren contact opnemen om de mogelijkheden te bespreken.
 • Bij een strippenkaart wordt er bij tussentijdse stopzetting geen restitutie gegeven.
 • Er vindt geen restitutie plaats bij gemiste lessen door vakantie, ziekte of andere redenen.
 • Een afgemelde les kan door de cursist ingehaald worden in diezelfde week afhankelijk van de beschikbaarheid en altijd in overleg met de yogadocent.
 • Wanneer een cursist zijn/haar betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt, behoudt Bliss by Pureness zich het recht voor de cursist toegang tot de lessen te weigeren tot de betalingsverplichting is voldaan.

Wijziging

 • Mocht door Bliss by Pureness een of meerdere lessen worden geannuleerd, dan zullen deze lessen worden verrekend of terugbetaald.
 • Bliss by Pureness heeft het recht zonder opgave van redenen de les te annuleren.
 • Bliss by Pureness heeft het recht zonder opgave van redenen leslocatie te wijzigen.